El Fitkam és un festival amb perspectiva feminista, es treballa amb la voluntat de visibilitzar l’activitat de les dones en els circuits artístics de proximitat. El festival, liderat per dones, vol contribuir a generar espais d’exposició i mostra de projectes on les dones tinguin un paper central en el procés de creació. Estem convençudes que caminar en aquesta direcció ens permetrà avançar cap a un teixit cultural amb un repartiment equitatiu del poder cultural entre homes i dones.
Per aquest motiu que visibilitzarem amb el distintiu “Dones Creadores“ aquelles propostes impulsades per dones amb l’objectiu i el compromís de participar activament en revertir la desigualtat en el camp de les arts escèniques.Des del Fitkam donarem espais per a la visibilització i exposició de les obres dirigides, produides i interpretades per dones.Petites iniciatives locals per generar canvis globals.